مشاهده خبر

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام این شرکت روز شنبه مورخ 31/03/1399 با حضور مدیر عامل و رییس هیات مدیره و سایر اعضای هیات مدیره و حضور اکثریت سهامداران و حسابرس و بازرس قانونی شرکت برگزار شد.

در جلسه مجمع عمومی گزارش وضعیت، ساختار، اهداف، برنامه ها، عملکرد و فعالیت های شرکت و هیأت مدیره در سال ۱۳۹8 توسط مدیر عامل محترم شرکت پتروشیمی توسعه پارک صنعتی گوهر افق ، جناب آقای دکتر میربلوکی ارایه گردید.

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام این شرکت روز شنبه مورخ 31/03/1399 با حضور مدیر عامل و رییس هیات مدیره و سایر اعضای هیات مدیره و حضور اکثریت سهامداران و حسابرس و بازرس قانونی شرکت برگزار شد.

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام این شرکت روز شنبه مورخ 31/03/1399 با حضور مدیر عامل و رییس هیات مدیره و سایر اعضای هیات مدیره و حضور اکثریت سهامداران و حسابرس و بازرس قانونی شرکت برگزار شد.

در جلسه مجمع عمومی گزارش وضعیت، ساختار، اهداف، برنامه ها، عملکرد و فعالیت های شرکت و هیأت مدیره در سال ۱۳۹8 توسط مدیر عامل محترم شرکت پتروشیمی توسعه پارک صنعتی گوهر افق ، جناب آقای دکتر میربلوکی ارایه گردید.

در ادامه این جلسه حسابرس و بازرس قانونی شرکت گزارش حسابرسی را قرائت و در نهایت صورت های مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹8 مورد تصویب سهامداران قرار گرفت.

نظر سنجی

 
یک موافق
اولین مخالف باشید.
نمایش 0 نظر
مرتب سازی براساس

اولین نظر دهنده باشید مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام این شرکت روز شنبه مورخ 31/03/1399 با حضور مدیر عامل و رییس هیات مدیره و سایر اعضای هیات مدیره و حضور اکثریت سهامداران و حسابرس و بازرس قانونی شرکت برگزار شد.
دی ان ان