تدوام تأمین خوراک واحدهای پتروشیمی در تعطیلات نوروزی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی برنامه ریزی های لازم را برای تامین خوراک مجتمع های پتروشیمی در ایام تعطیلات نوروزی انجام داده است. سعید باغبانی، معاون کنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اشاره به هماهنگی های انجام شده با مجتمع های تولیدی اظهار کرد: پیش بینی های لازم برای تامین خوراک مجتمع هایی که نیازمند…