سازمان شرکت پتروشیمی توسعه پارک صنعتی گوهر افق

فلسفه همکاری از تفکر، برنامه ریزی، طراحی، و حل مشکلات نشات میگیرد که به بخشی از فرهنگ سازمانی ما تبدیل شده است. کار گروهی و همکاری از قابلیت های مشترکی هستند که به علاوه بر برسمیت شناخته شدن در سیستم های ارزیابی و پاداش ما نیز راه یافته اند.

توانمندسازی کارکنان ما را از طریق مشارکت، بهبود، و طراحی تیمی محقق شده است که قطعا کلید موفقیت سازمان ماست که فراتر از ذات حرفه ای ما بوده است.

کیفیت و استاندارد خدمات انجام شده توسط  پتروشیمی گوهر افق همواره از اولویت های اولیه شرکت بوده است. که در پی آن، کیفیت کار مهندسی به طور مداوم تحت نظارت و بررسی توسط کارشناسان متخصص در همه گروه های شرکت بوده است.

رابطه مستمر کاری با واحدهای مستقر در پارک استایرن، و شرکت ملی صنایع پتروشیمی در زمینهای مختلف مهندسی، همه گواه تجربه و آشنایی متخصصان  و تیم اجرایی شرکت با آخرین استانداردها، روش ها و شیوه های مهندسی خوب در زمینه صنایع پایین دستی پروژه های پتروشمی است.

به استناد بیست و سومین مصوبه هیئت مدیره شرکت توسعه پارک صنعتی گوهر افق در خصوص چارت سازمانی مصوب شرکت، اعضای تیم اجرایی شرکت به شرح ذیل عبارتند از:

Dadban

مهندس حمید دادبان

قائم مقام مدیرعامل
Mirboloki

داریوش میربلوکی

مدیرعامل
TAVANA

مهندس حمزه توانا

مدیر بازرگانی

مسئول انفورماتیک

متین دیداری

 مهدی میانجی

مدیر مالی
Khademi

محمد علی خادمی

مدیر حقوقی

فاطمه حسینی

مسئول دفتر مدیرعامل
Mirafzali

میثم میر افضلی

مدیر امور اداری
Moghadam

 مجید مقدم

مسئول انفورماتیک

الهه محتشمی نژاد

مسئول حسابداری
new-team-02-360x540

کارشناس دفتر فنی
new-team-02-360x540

ناظر عمران و مسئول HSE
new-team-02-360x540

 دستیار آزمایشگاه فنی
new-team-02-360x540

سرپرست کارگاه
new-team-02-360x540

سرپرست کنترل کیفیت
new-team-02-360x540

کارشناس نقشه برداری
new-team-02-360x540
مسئول پشتیبانی و تدارکات