سامانه مناقصات با هدف تبادل اطلاعات در فرآيند برگزاري مناقصه بين مناقصه گزار و مناقصه گران طراحي گرديده است. شما با استفاده از امکانات این سامانه مي توانيد علاوه بر اطلاع به روز از مناقصات در حال برگزاري ، از امکان دریافت اسناد مناقصه به صورت الکترونيکي نيز بهره مند شويد . همچنين با ارائه اطلاعات مربوط خود در زمان ثبت نام و برگزاري مناقصه در فرايند ارزيابي کيفي به صورت الکترونيکي و تحت وب ضمن سهولت در ارائه داده ها و تشکيل بانک اطلاعات براي مناقصه گران، امکان دقت نظر و تسريع در انجام ارزيابي خود را فراهم خواهيد نمود.

لیست مناقصات جاری شرکت پتروشیمی توسعه پارک صنعتی گوهر افق عبارتند از:

1- مناقصه پروژه انجام خدمات مطالعات مهندسی و طراحی مربوط به مجتمع پتروشیمی توسعه پارک صنعتی گوهر افق واقع در فاز 2 پتروشیمی منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، پارک استایرن

  • نوع مناقصه: فراخوان محدود، برای شرکت های دارای حداقل رتبه 2 در رشته نفت و گاز از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
  • زمان توزیع اسناد: 30 اُم آذرماه 1395
  • تضمین شرکت در مناقصه:برابر 108/500/000 ریال بصورت ضمانت نامه بانکی
  • تاریخ ارائه پیشنهادات: حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 95/10/11

اسناد مناقصه

2- مناقصه پروژه عملیات عمرانی و ساختمانی محدوده مشترک پارک استایرن واقع در فاز 2 پتروشیمی منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس (عسلویه)

  • موضوع : اجرای کامل کلیه فعالیتهای مربوط به تهیه، تأمین، حمل، جابجائی، تخلیه، بارگیری، ساخت و نصب، اجراء، تأمین نیروی انسانی و تجهیزات و ماشین الات لازم، تأمین ایمنی، بهداشت و حفاظت از محیط زیست، حراست، تجهیز و برچیدن کارگاه، مربوط به کلیه عملیات عمرانی شامل آماده سازی ، تسطیح و مقاوم سازی بستر، عملیات خاکی، تثبیت شیب‌ها و اجرای انواع سازه‌های نگهبان و دیوارهای حائل و سنگ چین، اجرای فنس، سازه‌های بتنی، فونداسیون‌ها، کانال‌ها و سیستم جمع آوری آبهای سطحی، خیابان‌ها و فنس‌کشی و محوطه سازی، ‌اجرای کامل ساختمان‌های غیر صنعتی شامل کلیه عملیات سازه، معماری، تاسیسات برق، تاسیسات مکانیکی، تاسیسات، تجهیزات ایمنی، انبارها، محوطه‌سازی‌های مربوطه، تحویل موقت و قطعی کلیه عملیات عمرانی و ساختمانی مربوط به پروژه پارک استایرن شرکت توسعه پارک صنعتی گوهر افق با شرایط و مشخصات فنی مندرج در اسناد مناقصه.
  • نوع مناقصه: فراخوان محدود، شرکت های دارای صلاحیت در رشته ابنیه و راه سازی از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
  • زمان توزیع اسناد: 6 اُم دی ماه 1395
  • تضمین شرکت در مناقصه: برابر 1/000/000/000 ریال بصورت ضمانت نامه بانکی
  • تاریخ ارائه پیشنهادات: حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 95/10/15

اسناد مناقصه