پارک استایرن نخستین پارک شیمیایی صنعتی در بخش صنایع پتروشیمی در کشور محسوب می شود که بر اساس مصوبه هیأت مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس-عسلویه در سال 1388 فعالیت خود را شروع نمود و طبق برنامه، این مجموعه می بایست تا پایان برنامه پنجم توسعه راه اندازی گردد.

این پارک به عنوان زنجیره تولید محصولاتی با ارزش افزوده و تکمیل زنجیره ارزش در منطقه عسلویه ساخته خواهد شد. چهار کارخانه مربوط به پتروشیمی جم، شیمیایی صدف عسلویه، کیمیا صنایع دالاهو  و گروه توسعه سرمایه گذاری انتخاب در محوطه پارک صنعتی مورد نظر که به مساحت تقریبی 40 هکتار می باشد قرار گرفته اند.

خوراک مشترک چهار پروژه مستقر در پارک، استایرن منومر تولیدی پتروشیمی پارس بوده و به همین دلیل پارک صنعتی موردنظر را “پارک استایرن ” نامیده اند که جهت اجرای بخش مشترک مورد نیاز خود، شرکت پتروشیمی توسعه پارک صنعتی گوهر افق رسماً در تاریخ 1393/03/07 با شماره 1865 ثبت گردید.

بنا به اساسنامه اين شركت، اعضاي هیئت‌مدیره متشكل از نمايندگان محترم هر 4 شركت پتروشيمي جم، شیمیایی صدف عسلویه، پتروشیمی انتخاب و کیمیا صنایع دالاهو می باشند.

ظرفیت اسمی تولید واحدهای مستقر در پارک استایرن مجموماً 760 هزار تن در سال بوده که شامل محصولات زیر می گردد:

  • اکریلونیترل بوتادین استایرن و رابر (ABS/Rubber) پتروشیمی جم، با ظرفیت تولید 260 هزارتن در سال
  • لاستیک استایرن بوتادین امولسیونی (ESBR) شرکت شیمیایی صدف عسلویه با ظرفیت تولید 130 هزارتن در سال
  • پلی استایرن انبساطی (EPS) شرکت کیمیا صنایع دالاهو با ظرفیت تولید 120هزارتن در سال
  • پلی استایرن پتروشیمی انتخاب با ظرفیت تولید 250 هزار تن در سال